L’OBRADOR

TEMPS I SILENCI

Procés 100% manual

Llet crua, de qualitat seleccionada

Elaboració de lots petits

provinent d’un únic ramat de la nostra comarca